EVIDECOR ® – Proizvođač obojeni pesak, obojeni kvarc i obojeno dekorativno kamenje

Welcome!

S.C. Evident.S.R.L. iz Temišvara je prvo društvo iz Rumunije koje je godine 2002. nakon jednog dužeg programa proučavanja, uspela da pokrene industrijsku proizvodnju obojenog peska, obojenog kvarta i obojenog dekorativnog kamenja.

Iskustvo i profesionalnosti hemijskih inženjera ove firme, kombinovano sa iskustvom jedinog akcionara ovog društva S.C. Evident S.R.L.. iskustvom od preko 20 godina u proizvodnji i trgovanju kvartnim peskom, kvartom i dekorativnim kamenjem zajedno sa solidnom tehničkom bazom, predstavlja garanciju kvaliteta i lepote proizvoda iz spektra EVIDECOR®.

Podaci o EVIDECOR®

 

 

Početak stranice