EVIDECOR® Mozaičko krečenje enterijera

Proizvodimo i prodajemo obojeni kvartni pesak za proizvodnju mozaičkog kreča za enterijer.

Proizvodimo i prodajemo mozaički kreč gotov pripremljen za enterijer.

Mi predlažemo spektar boja sa personalitetom, koje pripadaju politici EVIDECOR® a to je da se u kuće naših kupaca unese svakodnevna radost jednog sveta iz bajke.

Kvalitet i otpornost ove vrste kreča inače proizvedenog u mnogim firmama u Rumuniji su priznati, a mi ne činimo ništa drugo, do da vam pokažemo da ova vrsta kreča ili obojenog peska za tu vrstu kreča, da vam bude predložen od strane jedinstvenog proizvođača ovih proizvoda u Rumuniji.

U sastav jednog kreča se nalazi 70 – 80% obojenog peska, ostatak sastavnih elemenata je providan i ispunjava ulogu za ovaj obojeni pesak.

Sada imate mogućnost da odaberete od najboljeg proizvođača obojenog peska iz Rumunije, 2 – 3 boje koje će vas uistinu predstavljati, jedna od 50 boja koje mi možemo proizvesti. Ako vam ove nisu od koristi učinite pravi izbor, stavljamo vam na raspolaganje još 50 boja. Ako vam, pak, ni ove nisu od koristi, pokažite nam Vi jedan delić nekog materijala uzetog iz bilo koje sredine i naši će specijalisti da obezbede sva sredstva kako bi Vaš izbor bio stavljen u praksu (u meri tehničkih mogućnosti).

Krajnja analiza naših proizvoda kao i kritična ili pohvalna zapažanja vam pripadaju u potpunosti.

Tehničke napomene

Granulacija: 0,40 – 0,80 mm, 0,70 – 1,25 mm

Boje: preko 50. Za kompletni spisak, kliknite ovde.

Sa izuzetkom pojedinih boja, ovi proizvodi se mogu koristiti i za eksterijer.

Hemijske: SiO2 min. 98%, Fe2O3 max. 0,25%, Al 2O3 max. 0,70%.

Za kompletni tehnički karton, kliknite ovde.

Za kompletni tehnički karton mozaičkog kreča za enterijer, kliknite ovde

Consumption

Mozaički kreč granulacije 0.4 – 0.8 mm:…………………/mp
Mozaički kreč granulacije 0.7 – 1.20 mm ………………../mp

Da bismo dali primer, prikazaćemo vam niže par primera mozaičkog kreča za enterijer iz spektra EVIDECOR ®.

Galerija slika (kliknite na slike da biste videli detalje).

Slike će ubrzo biti postavljene.

Pakovanje

Obojeni pesak for tessellated coating

Držakovi PP od po 50 kg (uključeni u cenu).
Prihvata se i osobeno pakovanje kupljenih proizvoda.
Na zahtev velikih količina proizvodi se mogu upakovati i u drugu vrstu pakovanja (što se plaća).
Paletizacija: 1000, 1500 kg (plaća se).

Mozaički kreč pripremljen

Plastične kante od po 25 kg.

Miksiranja boja

Na zahtev se mogu miksirati 2, 3 boje (plaća se – samo obojeni pesak).

Za mozaičko krečenje gotovo pripremljeno se podrazumeva da ova miksiranja jesu obavezna i besplatna).

Odabiranje boja

Odabraće se bilo koja boja sa spiska boja bez predostrožnosti.

Primer: nije preporučljivo da se koristi pesak drečavo crvene boje, žuto drečave boje, teleno drečave boje, itd. Kod podova koji se izvode u eksterijeru zato što otpornost na UV zrake i spoljašnjost ovih boja je manja od otpornosti ostalih preko 50 boja koje naša firma izvesti (ali mogu se koristiti bez problema u enterijeru).

Njihova upotreba bez savetovanja sa proizvođačem, povlači za sobom svu odgovornost koja pripada izvršiocu.

GREŠKA U BOJI

Treba imati na umu da uopšte sve boje za obojeni pesak za mozaičko krečenje i mozaički kreč već pripremljen mogu imati grešku u boji za 5% u odnosu na dve različite narudžbine iz objektivnih razloga.

Preporučuje se da prva narudžbina kupca bude dovoljna za površinu koja treba da se kreči, i da bude izračunata u odnosu na maksimalnu potrošnju iz uputstva.

U protivnom slučaju mogu se javiti razlike u nijansi, a odgovornost pripada isključivo izvršiocu ili kupcu.

Cena

Da biste dobili podatke o ceni  kliknite ovde.

Upotreba

Proizvodnja kreča za mozaik gotovo pripremljenog za enterijer kao što je hodnik, stepenice, restorani i barovi.
Bilo koja namena u enterijeru u kojem lepota i otpornost ovog tipa kreča je preporučuju.

Minimalna paleta boja za mozaičko krečenje enterijera:
(kliknite na sliku da biste videli detalje).

 

Početak stranice